Avalik internetipunkt

Avalik internetipunkt

Raamatukogus on külastajate käsutuses Interneti-ühendusega arvutid.

Osa arvuteid on varustatud tekstitöötlus- ja tabelarvutus-

programmidega. Sakus on üks töökoht spetsiaalselt tööks e-väljaannete, kataloogi jt andmebaasidega. Kaks arvutit on lastele.

 

Arvutite kasutamisaega saab endale broneerida telefoni või e-posti teel.

 

Arvutite kasutamiseks ei pea registreeruma raamatukogu lugejaks, kuid kinni peab pidama raamatukogu kasutamise eeskirjast, sh arvutite kasutamise reeglitest:

  • Interneti kasutamisel ei ole lubatud veebisaitide, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga, külastamine ja muu tegevus, mis on vastuolus seadustega ja heade kommetega.
  • Keelatud on konfiguratsiooni muutmine, programmide lisamine jmt.