EBSCO

Sisselogimiseks küsi kasutajanime ja parooli raamatukoguhoidja käest!  

EBSCO platvormil olevad andmebaasid koondavad informatsiooni paljudelt erialadelt. Olenevalt väljaandest on kättesaadavad kas täistekstid, referaadid või bibliograafiline informatsioon. Andmebaasid sisaldavad nii teadus- kui populaarteaduslikke ajakirju Eraldi on võimalik otsida teadustöö seisukohast väärtuslikke eelretsenseeritud artikleid. EBSCO koondab järgmisi andmebaase:

Academic Search Complete - multidistsiplinaarne andmebaas

Business Source Complete - majanduse, panganduse, raamatupidamise, turunduse jmt seonduva temaatikaga andmebaas.

MasterFILE Premier - spetsiaalselt rahvaraamatukogudele mõeldud multidistsiplinaarne andmebaas

Health Source - Consumer Edition - meditsiinialaste teadusajakirjade andmebaas.

Health Source: Nursing/Academic Edition - tarbijale mõeldud tervishoiualane andmebaas. Teemadeks on üldine tervishoid, toitumisteadus, spordimeditsiin jne.

MEDLINE - meditsiiniajakirjade andmebaas 

Regional Business News - regionaalsete äriuudiste täistekstandmebaas (USA)

ERIC - haridusalane andmebaas 

European Views of the Americas: 1493 to 1750 - bibliograafiline andmebaas, mis kajastab kirjutisi Ameerika kohta.

AHFS Consumer Medication Information - tarbijale mõeldud arstimite alane andmebaas.