Gümnaasiumihoone avamine

28. augustil 2019

Saku raamatukogu on 1. septembril külastajaile avatud

Gümnaasiumihoone avamine