Kojulaenutus

Kojulaenutusteenuse kasutamiseks registreeritakse Teid raamatukogu lugejaks  

Laenutähtaeg on üldjuhul 30 kalendripäeva. Kui teaviku lugemisjärjekorras on 10 ja enam lugejat, siis laenutähtaega lühendatakse 14 kalendripäevani.

Laenutähtaega saab pikendada kokku kolm korda. Kui raamatul on lugemisjärjekord, siis laenutähtaega pikendada ei saa.

 

Saku Vallaraamatukogu kogud moodustavad ühtse terviku, mistõttu Teile laenutakse esimene vaba eksemplar, sõltumata sellest, millises harukogus ta asub. Nädala jooksul tellitud raamatud tuuakse harukogudest reedeti, kätte saab alates kella 14st.

 

Saabunud trükiseid hoitakse Teie poolt valitud harukogus kümme kalendripäeva. Tähtaja aegudes läheb järjekord automaatselt üle järgmisele soovijale.

 

 Ainult lugemissaalis saab lugeda: teatmeteoseid, ajakirjade ja ajalehtede viimaseid numbreid,  litsentsi alusel kasutatavaid veebiväljaandeid jt teavikuid.