Kuidas leida ajalehti ja artikleid

Kuidas leida ajalehti ja artikleid

Selleks, et Eesti ajalehtede portaalist parimat kasu saada vaata videokoolitusi.

DIGARi Eesti ajalehtede kollektsioon jaguneb mõttelisteks perioodideks. Vastavalt perioodile on ajalehtede leidumus ja kättesaadavus portaalis erinev, samuti võivad erineda otsivõimalused.

I periood (01.01.2014–...) – sisaldab enamikku Eestis ilmuvatest ajalehtedest: päevalehed, nädalalehed, maakonna- ja muud kohalikud ajalehed, asutuste ja organisatsioonide ajalehed jne. Kõik artiklid on omaette üksustena leitavad.

II periood (1993–2013) – ajalehed lisatakse 2015. aasta jooksul. Seni soovitame sel perioodil avaldatud artikleid otsida Eesti artiklite andmebaasist ISE või digitaalarhiivist DIGAR

III periood (1945–1992) – osaliselt kättesaadav. Sisaldab avamise hetkel vaid mõnda üksikut nimetust. Ajalehed lisatakse aja jooksul nimetuste haaval.

 

Seni soovitame ajalehtedes avaldatud artiklite andmeid otsida bibliograafilisest väljaandest Artiklite ja retsensioonide kroonika,mis on digitaalselt kättesaadav: aastad 1948-1953aastad 1940-1991

IV periood (1821–1944) – osaliselt kättesaadav. Tegemist on seni aadressil http://dea.nlib.ee asunud andmebaasi Digiteeritud Eesti ajalehed ainestuga, millest üle 100 000 lehekülje on juba uude keskkonda üle tõstetud. Täies mahus saab lugeda, lehitseda ja otsida näiteks väljaandeid Waba Maa (1918–1938), Uudisleht (1927–1940), Virumaa Teataja (1925–1940) jne. Kõik DEA ajalehed kantakse uude portaali üle 2015. aasta jooksul. Selle perioodi teistes ajalehtedes avaldatut saab otsida eesti ajakirjandust kajastavast analüütilisest kaartkartoteegist, kust võib leida artikleid ja sõnumeid teemade, isikute ja Eesti kohanimede järgi.

V periood (1944–) väliseesti – tegemist on seni aadressil http://dea.nlib.ee asunud andmebaasi Digiteeritud Eesti ajalehed ainestuga, ajalehed lisatakse 2015. aasta jooksul.

Kuidas leida ajalehti ja artikleid

Eestis ilmunud ajalehti aastaist 1821 - 1944 ning väliseesti ajalehti alates 1944. aastast saate lugeda Eesti Rahvusraamatukogu digiteeritud ajalehtede andmebaasist DEA. Ajapikku jõuavad need ajalehed DIGARi portaali Eesti ajalehed.

Kuidas leida ajalehti ja artikleid

Eesti perioodilistes väljaannetes ja kogumikes ilmunud artiklite otsingul on abiks ELNET Konsortsiumi raamatukogude poolt koostatav artiklite andmebaas ISEAndmebaas sisaldab andmeid ilmunud artiklite kohta kõigilt elualadelt alates 1993. aastast. Üksikutel juhtudel on andmebaasi kaudu avatud juurdepääs ka täistekstidele. Andmebaasi täiendamine on lõpetatud 2016. a.

Välis-Eesti perioodikas ilmunud artikleid saab otsida Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu andmebaasis VEART