Koolitus-koristuspäevad, mil raamatukogud on suletud:
23.02
26.04
31.05


Raamatukogu lahtiolekuajad:

Saku:
E, T, K, N 10-19
R 10-16
L 10-15

Kiisa:
E, T, N 11-18
K 11-19
R 11-16
kuu 1. ja 3. L 10-15

Kurtna:
E, T, N, R 9-16
K 10-19

Kajamaa:
E, K 9-15
N 9-13


Kultuuripärandi aasta
Kultuuripärandi aasta

Kultuuripärandi aasta

21. jaan. 2013

Pärijata pole pärandit!

Kultuuripärandi aasta

Kultuuripärandi mõiste on viimastel aastakümnetel, eriti aga uuel aastatuhandel märkimisväärselt avardunud – seda nii muinsuskaitse sees, kus väärtuste süsteem on liikunud kitsalt aineliselt pärandilt ja üksikobjektilt kultuuriväärtusliku keskkonna suunas, hõlmates nt kultuurmaastikke – aga ka laiemas mõttes materiaalse ja vaimse pärandi lähenemise ja lähendamise suunas.

 

Seetõttu on ka kultuuripärandi aasta fookus seatud kultuuripärandile terviklikult, kaasates pärandi nii vaimset kui ka ainelist poolt, nii riikliku (või ka rahvusvahelise) kaitse all olevat pärandit kui ka seda igapäevast (elu)keskkonda, kogukonna tegutsemisvälja ning traditsioone, mis ei ole kaitse all, aga on ometi väärtuslikud kohaliku identiteedi kujundajana. Teema-aasta eesmärk on, et inimesed teadvustaksid kultuuripärandit kõikjal enda ümber ning mõistaksid, et seda tuleb koos hoida - kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus.

 

Pärandi hoidmisel tuleb lisaks sellele, kuidas me seda teeme, mõelda ka sellele, kellele me seda hoiame - pärijata pole pärandit. Seda, mida ja kuidas me täna hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama. Kuna kultuur, sh ka kultuurmaastik, on inimtekkeline, siis keskendubki aasta programm inimestele: inimesed kultuuriruumides, kultuuripärand kogukonna väärtushinnangutes, noored.

 

Kultuuripärandi aasta programmi leiavad partnerid ja publik ning lihtsalt huvilised alates jaanuarist Eesti Instituudi kultuurikalendrist aadressil www.kultuur.info, kus on eraldi alajaotus „Kultuuripärandi aasta”. Programmist saab ülevaate ka jaanuari alguses avanevalt teema-aasta veebilehelt www.parandiaasta.ee. Lisaks tegutseme jaanuarist alates ka Facebookis - need infokanalid on kõigile programmi sündmustele avatud - kuid vajame alguses teilt ka veidi abi:

 

Selleks, et saaksime teie kavandatud projektidele ja sündmustele kõige paremini tähelepanu tõmmata, palume, et sisestaksite juba enne aasta lõppu need ise www.kultuur.info sündmustekalendrisse, märkides kindlasti, et tegu on kultuuripärandi aasta sündmusega.

 

Logo. Kõik kultuuripärandi aasta head partnerid ja toetajad on lahkesti palutud kasutama teema-aasta logo oma kodulehel ja muudes materjalides. Erinevad formaadid ja lihtsa juhendi leiate Kultuuriministeeriumi kodulehelt: http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x213x214x1967

 

Meeskond. Tekkivate küsimuste puhul on teile abiks kultuuripärandi aasta koordinaator Riin Alatalu ( , tel 5119439) ja meediakoordinaator Triin Männik ( , tel 56201104).Kaunist pühade-eelset aega,

 

Riin Alatalu

Kultuuripärandiaasta koordinaator

5119439Pärandiaasta juhtnõukogu: Anton Pärn (KuM, esimees), Elo Lutsepp (EVM), Külli Lupkin (ERM), Aivi Lintnermann (Rahvakultuurikeskus), Piret Aus (Viljandi), Tarvi Sits (MKA), Helen Sooväli-Sepping (TLU), Ott Sarapuu (Meremuuseum), Riin Alatalu (projektijuht), Eino Pedanik, Liina Jänes, Marju Reismaa, Laura Kipper (kõik KuM). Planeerimisse on kaasatud või kaasamisel nii pärandiga in situ tegelejad kui ka mäluasutused.

 

Kultuuripärandi aasta
[VAR:ikoonirida]

SAKU GÜMNAASIUMI HOONES

Teaduse 1, Saku 75501  

Telefon: 672 8502;518 8476

E, T, K ja N 10-19
R 10 - 16, L 10-15, P suletud

KIISA VABAAJAKESKUSES

Kurtna tee 8, Kiisa 75503
Telefon: 607 4008, 5304 7525 

E,T, N 11-18, K 11-19, R 11-16
iga kuu 1. ja 3. L 10-15, P suletud

KURTNA KOOLIS

Kurtna tee 50, Kurtna 75518
Telefon: 5919 6019

E, T, N, R  9-16, K 10-18
L ja P suletud

KAJAMAA KOOLIS

Kajamaa küla, Saku 75501
Telefon: 5397 7781


E, K 9-15, N 9-13
Muul ajal suletud