Murded – eesti keele rikkus

15. okt. 2019

Eesti keele aasta ja UNESCO põlisrahvaste keelte aasta tähistamiseks on Saku Vallaraamatukogus avatud väljapanek eesti murdekeelte alastest raamatutest
Valikus on nii murdekeelseid sõnaraamatuid, kui ka keeleteaduslikke teavikuid. Ilukirjanduslikke tekstinäiteid on esindatud kõikides eesti murdekeeltes.

Murded – eesti keele rikkus