Pamukkale ja Hierapolis

20. augustil 2015

Mart Aru fotonäitus Sakus 2. juunist kuni 30. augustini

Pamukkale ja Hierapolis

 Pamukkale ja Hierapolis

Tänu kaunis tihedale lennuliiklusele Eesti ja Türgi vahel on  paljud eestlased sellel meie jaoks eksootilisel maal juba käinud. Selle näitusega aga tahaksin tegelikult juhtida tähelepanu ühele selle maa  suuremale vaatamisväärsusele. Tumedamate mägede taustal paistab see juba kaugelt silma, eraldudes täiesti valge 2700 meetri laiuse ribana. Lähemale jõudes selgub, et 160  meetri kõrgune mäekülg on üleni kaetud nõrglubja setetega, kust 600 meetri laiust ala mööda vett pidevalt laienedes alla jookseb. Türklased on ristinud selle geoloogilise muinasjutumaa Puuvillakindluseks, türgi keeles siis Pamukkaleks (rõhuga teisel silbil).

 

Allikas ise voolab välja taamal asuvatest Çal Daği mägedest. Selle tervendavat mõju tunti juba tuhandeid aastaid enne seda  kui sellesse paika ehitas teisel sajandil e. m. a.  üks Pergamoni kuningaid linna, kus allikas voolas välja  antiikaegse Hierapolise linna keskelt. Aastal 129 e.m.a läks piirkond Rooma impeeriumi koosseisu.

 

Bütsantsi perioodi lõpul sattus Hierapolis araablaste ja turkomaanide rünnakute alla. Kui 11. sajandil saabusid  seltšukid, jäeti linn maha ja nüüd on jäänud sellest vaid varemed.

 

Mart Aru