Riigiarhiivi rändnäitus "Karm kevad"

30. aprillil 2013

Kurtnas 2. maist kuni 1. juunini 2013

Riigiarhiivi rändnäitus

Näitusel eksponeeritud, suuremas osas „salajased“ või „täiesti salajased“ Nõukogude Liidu ja Eesti NSV partei- ja valitsusasutuste dokumendid annavad kokkuvõtliku pildi küüditamisoperatsioonist koos selle ettevalmistamise, läbiviimise ja tagajärgedega – kuidas plaaniti küüditamist läbi viia, kes operatsioonis osalesid ja kuidas kõik teostus. Näitus ei keskendu siiski vaid küüditamisele kui salajasele sõjalisele operatsioonile, vaid üritab sündmusi vaadelda laiemalt – põhiliselt kulakute kui olulise küüditatavate grupi näitel üritatakse selgitada, kuidas ja mis eesmärkidel võimendati „klassivõitlust“ Eesti maapiirkondades ning millised olid tagajärjed. Lisaks käsitletakse vastupanuliikumise tõusu küüditamise järel, vaadeldakse küüditatute saatust nn uuel kodumaal ning portreteeritakse konkreetsete inimeste kaudu erinevaid represseeritute kategooriaid.
Dokumente ilmestavad nendes mainitud isikute fotod, samuti säilinud ülesvõtted küüditatute elust Siberis ning mahajäänute elust küüditamise-järgses Eestis. Loe edasi...