Saku ajaloost

Saku ajaloost

Kodulooline informatsioon on koondatud kahte andmekogusse:

 

1. raamatukogu kataloog Riksweb. Rubriiki Kodulooline kogu on kogutud informatsioon 

  • raamatute kohta, mis sisaldavad infot Saku valla kohta;
  • artiklite kohta, mis käsitlevad Saku valda. 

Artiklid on varustatud täistekstidega - artikleid saab lugeda kas lisatud pdf. failist või siis Rahvusraamatukogu digitaalarhiivist DIGAR, kuhu juhatab kirje juures olev link. 

2. Kodulooviki koondab kirjutisi kõigist valla ajalooga seotud valdkondadest alates kohaajaloost kuni valla juhtimiseni. Siin saab avaldada artikleid inimestest, kes on valla elus silmapaistvat rolli mänginud, aga ka avaldada mälestusi ja koduvallale pühendatud luuletusi.

Koduloo-andmebaasi kaudu on kättesaadavad kõik digiteeritud tekstid, fotod, kaardid jm.

Lisaks asub vallaarhiivis (vallamajas) Helle Pärlini korrastatud kodulooliste materjalide (ajaleheväljalõiked, fotod) kogu. Valikuliselt on arhiivis sisalduvaid materjale digiteeritud ja tehtud kättesaadavaks koduloo-andmebaasi kaudu.

Vallaarhiivi kasutamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole.

Vaata ka kogunenud ainestiku põhjal koostatud näitusi.

Palume raamatukoguga ühendust võtta autoriõigusega kaitstud fotode ja tekstide õigusjärgsetel omanikel, keda pole õnnestunud välja selgitada!

Päringuid Saku valla ajaloo kohta võite esitada

 

Informatsioon: Ene Loddes 5800 0280