Põhimäärus

Saku Vallaraamatukogu põhimäärus sätestab raamatukogu tegevuse eesmärgid ja ülesanded rahva- ja kooliraamatukoguna, juhtimise korralduse, direktori õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.