Muud dokumendid

Raamatukogu tööd reguleerivad õigusaktid:

Rahvaraamatukogude seadus

Rahvaraamatukogude nõukogu põhimäärus

Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamine

Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend

Kooliraamatukogude töökorralduse alused

 

Raamatukogude tööd puudutavad rahvusvaheliste organisatsioonide dokumendid:

UNESCO rahvaraamatukogude manifest 


IFLA/UNESCO kooliraamatukogude manifest (.pdf 96,2Kb)