Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus

10. okt. 2013

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tellimusel valminud ja Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) poolt läbi viidud mahuka uuringu „Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus“ esitlus toimus 23. septembril 2013.a.

Uuring annab ülevaate loomemajanduse sektori trendidest Eestis ja loomevaldkondade ülesehitusest, analüüsib loomeettevõtete majanduslike näitajate muutumist aastatel 2007-2011 ning käsitleb sektori olulisust tööhõives ja sotsiaalmajanduslikus arengus.

Esitlusest ja uuringust vt. täpsemalt: http://www.eas.ee/et/eas/uuringud/ettevotlus