Koolitus-koristuspäevad, mil raamatukogud on suletud:
26.04
31.05


Raamatukogu lahtiolekuajad:

Saku:
E, T, K, N 10-19
R 10-16
L 10-15

Kiisa:
E, T, N 11-18
K 11-19
R 11-16
kuu 1. ja 3. L 10-15

Kurtna:
E, T, N, R 9-16
K 10-19

Kajamaa:
E, K 9-15
N 9-13


Käsikirjad
Käsikirjad

Käsikirjad

Raamatukogu säilitab Saku valla organisatsioonide, asutuste ja kollektiivide tegevust kajastavaid uurimismaterjale. Käsikirjad (masinkiri; arvuti väljatrükk; album) asuvad Sakus. 

Käsikirju saab kasutada ainult raamatukogus kohapeal. 

 

2015. aastal alustas raamatukogu käsikirjade digiteerimisega, et teha need kättesaadavaks elektrooniliselt ning ühtlasi tagada käsikirjade säilivus. Digiteeritud käsikirju saab lugeda koduloo-andmebaasis.

Kui käsikiri on digiteeritud, siis seda ei laenutata, juurdepääs on avatud arvutis. 

Käsikirjad:

 1. Eesti Maaviljeluse Instituut. Agro- ja radiokeemia sektor. - digiteeritud
 2. H. Gustavson. Saku Õlletehase ajalugu, I – III kd. 1976. - digiteeritud. Sponsor Saku Õlletehas.
 3. O. Kaldma. Saku Näidissovhoos : Ühe sotsialistliku suurmajandi moodustamine ja areng. Saku, 1985. - digiteeritud
 4. O. Kaldma. Saku Näidissovhoosi eelkäijad kolhoosid "Punane Täht", "Tulevik" ja "Viisnurk". Saku, 1985. - digiteeritud
 5. P.-A. Kivisild. Rahula küla läbi aegade. 2007. - digiteeritud
 6. H. Kärblane. Saku sõnas ja pildis. Saku, 1992 (eraldi tiitellehega: Loodus ja ajalugu, Saku, 1988). - digiteeritud 
 7. Kärblane. Saku mõisa ajaloost. Saku, 1987. - digiteeritud
 8.  H. Kärblane. Saku mõisahoone ja park. Saku, 1987. - digiteeritud
 9. H. Kärblane. Õlletehas. Saku, 1988.  - digiteeritud. Sponsor Saku Õlletehas.  
 10. H. Kärblane. Saku alevik. Saku, 1988. - digiteeritud
 11. H. Kärblane. Koolide areng Sakus ja tema lähemas ümbruses. Saku, 1988. -  digiteeritud
 12. H. Kärblane. Kultuur ja tervishoid. Saku, 1991. - digiteeritud
 13.  H. Kärblane. Põllumajanduslikud ettevõtted ja asutused Sakus sõjajärgsetel aastatel. Saku, 1992. - digiteeritud
 14. H. Kärblane, H. Laasi. Eesti Maaviljeluse Instituut. I – IV kd. Saku, 1987. - digiteeritud
 15. H. Kärblane. Põllukultuuride fosfortoitumise parandamise võimalusi Eesti NSV-s :  Dissertatsioon põllumajandusteaduse doktori teadusliku kraadi taotlemiseks. I – II kd. Trt., 1972.
 16. H. Kärblane. Turbatuhk väetisena : Dissertatsioon põllumajandusteaduste kandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks. Trt., 1956. Sama vene keeles.
 17.  Kiisa raamatukogu kroonika. I-III kd. Koost. A. Lehtmets. [1976]. - digiteeritud 
Käsikirjad
[VAR:ikoonirida]

SAKU GÜMNAASIUMI HOONES

Teaduse 1, Saku 75501  

Telefon: 672 8502;518 8476

E, T, K ja N 10-19
R 10 - 16, L 10-15, P suletud

KIISA VABAAJAKESKUSES

Kurtna tee 8, Kiisa 75503
Telefon: 607 4008, 5304 7525 

E,T, N 11-18, K 11-19, R 11-16
iga kuu 1. ja 3. L 10-15, P suletud

KURTNA KOOLIS

Kurtna tee 50, Kurtna 75518
Telefon: 5919 6019

E, T, N, R  9-16, K 10-18
L ja P suletud

KAJAMAA KOOLIS

Kajamaa küla, Saku 75501
Telefon: 5397 7781


E, K 9-15, N 9-13
Muul ajal suletud