Laenutame teistest raamatukogudest

Raamatute tellimiseks väljaspool Saku valda asuvatest raamatukogudest pöörduge raamatukoguhoidja poole või saatke kiri

Raamatukogu spetsialistid täpsustavad ilmumisandmed ning tellivad soovitud materjalid. Tellimused täidetakse tavaliselt 1 – 2 nädala jooksul.

 

Tellida võib raamatuid, noote, elektroonilisi andmekandjaid. Perioodilisi väljaandeid tavaliselt ei laenutata, küll aga on võimalik tellida koopiaid konkreetsetest artiklitest.