Laenutamise kord eriolukorra ajal

15. märtsil 2020

Laenutatakse ainult ettetellitud teavikuid. Loe edasi...

Teavikuid saab ette tellida:

  1. Elektronkataloogist
  2. Kirja teel
  3. Telefoni teel:

Sakus:  672 8502 või 518 8476

Kiisal: 607 4008 või 5304 7525 

Tellimissedeli saab täita ka kohapeal. Tellimissedeliga tellitud teavikud saab kätte järgmisel päeval.

Kajamaal ja Kurtnas asuvaid teavikuid laenutada ei saa.

Kõik tagastustähtajad on automaatselt pikendatud.

Tagastatavad teavikud pange tagastuskasti.