1. Esileht
  2. Kodulugu
  3. Arhiiv

Arhiiv

Saku vallamajas asuvas arhiivis asub korrastatud kodulooliste materjalide kogu (ajaleheväljalõiked, fotod, esemed jpm).

Arhiivis sisalduvad materjalid on valikuliselt digiteeritud ja kättesaadavaks tehtud koduloo andmebaasis Sakulugu.

Vallaarhiivi kasutamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole.

Informatsioon: Ene Loddes 5800 0280