1. Esileht
  2. Külastajale
  3. Kasutajaks registreerumine

Kasutajaks registreerumine

Raamatute koju laenutamiseks tuleb registreerida end raamatukogu kasutajaks. Kasutajaks registreerimist reguleerib Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri. Registreerudes ühes meie raamatukogus, olete kohe kasutaja ka meie kõikides osakondades - Saku, Kiisa, Kurtna ja Kajamaa raamatukogudes.

Registreerimisel määratakse eeliskogu, mida vajadusel saab muuta.
Eeliskogu annab raamatukoguhoidjale teavet, millisesse osakonda teie poolt tellitud raamat saadetakse.

E-kataloogis RIKS

RIKS'is registreerudes on vajalik kasutada ID-kaarti ning teada oma PIN-koode. Täita tuleb registreerimisvorm ja seejärel andmed kinnitada. Tutvu raamatukogu eeskirjaga ning digiallkirjasta. Kuni 18-aastase kasutaja registreerimisel annab vanem või eestkostja allkirja samal veebilehel. Registreerimise lõpliku kinnituse saadab raamatukogu kasutaja e-posti aadressile.

Raamatukogudes kohapeal

Raamatukogu kasutajaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel. Registreerimisel tuleb täita vormikohane avaldus, mille saab raamatukoguhoidjalt. Kuni 18-aastase kasutaja jaoks täidetakse vastav nõusoleku vorm, mille allkirjastab lapsevanem või eestkostja. Avalduse või nõusoleku võib soovi korral ka välja printida ning täidetult raamatukogusse tulles kaasa võtta.

E-posti teel

Registreeruda saab ka e-posti teel. Eelnevalt allalaaditud avalduse või nõusoleku võib täidetuna ja digiallkirjastatuna saata e-posti aadressil saku.raamatukogu@sakuvald.ee.