1. Esileht
  2. Külastajale
  3. Avalik internetipunkt

Avalik internetipunkt

Meie raamatukogudes on külastajate käsutuses internetiühendusega arvutid ning tasuta WiFi levialad. WiFi kasutamiseks vajaliku parooli saab raamatukogust.

  • Saku raamatukogus 5 arvutit
  • Kiisa raamatukogus 2 arvutit
  • Kurtna raamatukogus 1 arvuti

Kõikides raamatukogudes on vähemalt ühes arvutis ID-kaardilugeja kasutamise võimalus.

Saku raamatukogus saab kasutada lauaskannerit CanonScan LiDE 220. Skanner sobib isiklike materjalide (dokumendid, fotod) skaneerimiseks. Skanneri kasutamine on tasuta.

Arvutite ja skanneri kasutamiseks ei pea registreeruma raamatukogu kasutajaks, kuid kinni peab pidama raamatukogu kasutamise eeskirjast, sh arvutite kasutamise reeglitest:

  • interneti kasutamisel ei ole lubatud veebisaitide, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga, külastamine ja muu tegevus, mis on vastuolus seadustega ja heade kommetega;
  • keelatud on konfiguratsiooni muutmine, programmide lisamine jmt.