1. Esileht
  2. Õpetajale
  3. Lugemisisu

Lugemisisu

„Lugemisisu“ programmi koostab Eesti Lastekirjanduse Keskus ning ettevõtmist toetab Kultuuriministeerium.

Lugemisprogramm tutvustab uuemat lastekirjandust ja avardab laste kultuurikogemust. „Lugemisisu“ toetab üleriigilist õppekava, arendades laste keele- ja kirjanduspädevust. Teematundides peetakse oluliseks ka laste käelist arendamist. Üheks võimaluseks on näiteks raamatute maitsevalija voltimine.

Lugemisprogrammi eesmärgiks on innustada 5–13-aastasi lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud teosed pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta loomingulised ülesanded. Õppeaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga. Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda õpetaja eestvedamisel rühmana. Programmi läbinud rühmasid tunnustatakse lugemisdiplomiga.

2023/2024

Osalejad:

SAKU
Lasteaed Terake
Rühm: Vahtraninad

Lasteaed Päikesekild
Rühm: Karukell, Ristikhein

Individuaalselt 12 last

KURTNA
1. klass
Rühm: Mesimumm