1. Esileht
  2. Külastajale
  3. Laenutamine

Laenutamine

Kojulaenutus

Kojulaenutusteenuse kasutamiseks tuleb registreerida raamatukogu kasutajaks. Raamatukogu kasutajaks registreerimise võimalused leiad siit

Laenutamise periood on üldjuhul 30 kalendripäeva. Kui raamatu laenutusjärjekorras on 10 ja enam lugejat, siis laenutamise perioodi lühendatakse 14 kalendripäevani.

Tagastamise tähtaega saab pikendada kokku kolm korda. Kui raamatul on laenutusjärjekord, siis tagastamise tähtaega pikendada ei saa.

Saku Vallaraamatukogu kogud moodustavad ühtse terviku, mistõttu Teile laenutatakse esimene vaba eksemplar, sõltumata sellest, millises harukogus see asub. Nädala jooksul tellitud raamatud tuuakse harukogudest Teie eeliskogusse kolmapäeviti.

Saabunud raamatuid hoitakse Teie eeliskogus kümme kalendripäeva. Tähtaja aegudes läheb järjekord automaatselt üle järgmisele soovijale.

Raamatuid saab kättesaamiseks tellida raamatukappidesse.

Kohallaenutus

Raamatukogus kohapeal lugemiseks kasutajaks registreerima ei pea.

Raamatukogus kohapeal saab lugeda teatmeteoseid, ajakirjade ja ajalehtede viimaseid numbreid, litsentsi alusel kasutatavaid veebiväljaandeid jt väljaandeid.