1. Esileht
  2. Meist
  3. Saku Valla­raamatu­kogu

Saku Valla­raamatu­kogu

Saku Vallaraamatukogu on Saku Valla allasutus, mille ajalugu ulatub 1924. aastasse. 2009. aastal ühinesid Saku, Kiisa, Kurtna ja Kajamaa (lingid asukoha lehele) raamatukogud ühise juhtimise alla. Raamatukogu ajaloost lähemalt saab lugeda koduloo andmebaasist.

Rahvaraamatukoguna on meie teeninduspiirkond kogu Saku vald. Raamatukogu põhieesmärgiks on tagada Saku valla elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  • Laenutame koju raamatuid, audioraamatuid, perioodikat
  • Raamatukogus kohapeal pakume juurdepääsu Eestis enamlevinud väljaannete digiversioonidele.
  • Meie kogudes puuduvaid raamatuid tellime raamatukogudevahelise laenutuse kaudu ning oleme liitunud raamatute laenutuskeskkonnaga MIRKO.
  • Aitame läbi viia infootsingut ning juhendame riigi- ja kohaliku omavalitsuse e-teenuste täitmisel.
  • Pakume oma ruume näituste korraldamiseks.
  • Haldame Saku valla kodulooandmebaasi sakulugu.ee, kuhu koondatakse koostöös valla elanikega kokku arhiividest leitud materjale, mälestusi, õpilastöid, pilte jm.
  • Oleme partnerid Kurtna ja Kajamaa koolidele hallates nende õppekirjanduse fondi

Raamatukogu e-kataloogis RIKS kajastuvad Saku, Kiisa, Kurtna ja Kajamaa raamatukogude kogud. Kõiki raamatuid ja ajakirju saab reserveerida ja koju laenutada sõltumata tema asukohast. Teie soovitud väljaanne toimetatakse raamatukokku, mille olete märkinud oma eeliskoguks.

Tellitud digiväljaandeid saab lugeda kõigis meie raamatukogudes kohapeal. Juurdepääsuks pöörduge raamatukoguhoidja poole.